Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

am arkitekter HB

"Företaget ska vara ett arkitektkontor och sälja tjänster i form av idéförslag (ritningar) för nybyggnation, ombyggnad, tillbyggnad samt liknande tjänster inom mark- och exploatering. Möjligtvis kommer även miljöfrågor att kunna behandlas via underkonsult."
Finns i branscher på Wedoo: Arkitektkontor - Nybyggnation - Ombyggnad
Org.nr: 969755-5143
Företagsform: Handelsbolag