Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Antikviteter i Lund

Aktiebolaget KOBUDERA
Org.nr: 556368-8299
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultation, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt handel och renovering av antikviteter och därmed förenlig verksamhet.
Artibus AB
Org.nr: 556479-7644
Bolaget skall bedriva medicinsk forskning och praktik, utbildning, köp och försäljning av textilvaror, antikviteter och fritidsartiklar samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brand Strategy Frans Melin AB
Org.nr: 556572-0207
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området marknadsföring med fokus på varumärkesstrategi, handel med fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, mynt, frimärken, konst, antikviteter och möbler samt därmed förenli ...
Carlspark AB
Org.nr: 556426-1377
Bolaget skall bedriva: förvärv, försäljning, uthyrning, förmedling och förvaltning av fastigheter och möbler, och därmed förenlig verksamhet. Projektering, konstruktion, uppförande och renovering av fastighe ter, anläggn ...
Christophers & Co. AB
Org.nr: 556478-4659
Bolaget ska bedriva a) Förlags-, informations-, föreläsnings- och konsultverksamhet inom ämnesområdena juridik och medicin. Producera och förlägga kurslitteratur samt vetenskapliga skrifter och informationsmaterial. Äve ...
Crafoord Auktioner i Lund AB
Org.nr: 556489-5364
Bolaget skall bedriva auktionshandel, handel med konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Etesia HB
Org.nr: 969654-8404
Bolaget skall bedriva rätts- och konstvetenskaplig rådgivning samt författar- och konferensverksamhet inom dessa och närliggande områden samt handel med konstföremål och antikviteter, ävensom idka därmed förenlig verksam ...
G. Staaf i Lund AB
Org.nr: 556438-3528
Bolaget skall bedriva verksamhet med inriktning på medicinska konsultationer, information och hembesök samt idka handel med konst, antikviteter och värdehandlingar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gamnord AB
Org.nr: 556485-4262
Bolaget skall : a) bedriva företagshälsovård, arbetsmiljökonsultverksamhet med rehabilitering och friskvård, husläkarverksamhet och därmed förenlig medicinsk verksamhet. Sjukvård kommer att bedrivas inom de medicinska sp ...
HBET ÄSKLAP
Org.nr: 916762-1128
SJUK- OCH HÄLSOVÅRD, UNDERVISNINGSVERKSAMHET SAMT KONSULTUPPDRAG INOM NÄMNDA OMRÅDEN.FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV ANTIKVITETER.
Hügoth AB
Org.nr: 556306-0986
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området management, lantbruksverksamhet såsom djuruppfödning, äga och bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt äga och bedriva handel med konst och antikviteter.
Inter - Tech NOAK AB
Org.nr: 556376-2482
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, handel och utveckling av hård- och mjukvara, handel med konst, antikviteter, handel med aktier och värdepapper, idka jordbruksverksamhet, förvaltning, han ...
Jens Brugge AB
Org.nr: 556812-8077
Bolaget ska bedriva handel med och uthyrning av teknisk utrustning och konsultation inom företrädesvis upplevelseindustrin, vidare ska bolaget bedriva handel med antikviteter, fastigheter och värdepapper samt därmed före ...
Jensen Sport AB
Org.nr: 556529-1159
Bolaget skall bedriva handel med och agenturverksamhet och franchasing inom såväl sadlar, hästmaterial, antikviteter, konst, agrikultura, motor och maskinfordon, samt reklam och marknadsföring av profilerad reklamprodukt ...
Juristfirman Dixit AB
Org.nr: 559030-3250
Bolaget skall ha som föremål att tillhandahålla juridisk rådgivning med särskild inriktning på affärs-, familje- och bolagsjuridik samt rättshistoria, författar- och föredragsverksamhet, bedriva handel med och tillhandah ...
Karin Andersson Barnläkarkonsult AB
Org.nr: 556968-8798
Aktiebolaget ska bedriva medicinsk konsultation, föreläsningar och utveckling inom hälso- och sjukvård samt inköp och försäljning av konst, antikviteter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Krantz & Co i Malmö AB
Org.nr: 556279-9725
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, värdepappers- förvaltning, leasing av kontorsmaskiner och kontorsinventarier, handel med konst och antikviteter och handel med textil och konfektion ävensom idka därmed ...
Kvarnkroken AB
Org.nr: 556350-8281
Bolaget skall bedriva företagsekonomisk konsultation, handel med antikviteter samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenliga verksamheter.
Lexis Universitetsbokhandel AB
Org.nr: 556620-4573
Bolaget skall bedriva bokhandel, café, fastighetsförvaltning, webdesign, import, export och handel med konst och antikviteter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
liiisalo AB
Org.nr: 559013-7252
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kapitalförvaltning genom investering i tillväxtföretag, värdepapper, fastigheter, skog, konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet