Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Älta

BENEMA AB
Org.nr: 556580-0991
Bolaget ska bedriva fasadrenovering, skorstensreparationer, ombyggnader, datainstallation i fastigheter, annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Me Myself & I Stockholm HB
Org.nr: 969697-8569
Bolaget skall verka inom internet-, reklam-, journalist- och tvindustrin med drift av internetplatser, annonsförsäljning, författande och konsultverksamhet inom dessa samt bedriva TV-, video- och filmproduktion avseende ...