Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Me Myself & I Stockholm HB

"Bolaget skall verka inom internet-, reklam-, journalist- och tvindustrin med drift av internetplatser, annonsförsäljning, författande och konsultverksamhet inom dessa samt bedriva TV-, video- och filmproduktion avseende journalistisk- och underhållningsverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Datakonsult
Org.nr: 969697-8569
Företagsform: Handelsbolag