Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Sollentuna

55 Minuter AB
Org.nr: 556885-5471
Bolagets verksamhet skall vara strategiska konsulttjänster inom kommunikation, reklam, organisation och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AB JICAB
Org.nr: 556880-8645
Agenturverksamhet inom detaljhandel samt import och export av produkter såsom t.ex. rengöringsprodukter och friskvårdsartiklar, hälsa och sjukvård. Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom affärsutveckling, personlig u ...
Ackot AB
Org.nr: 556814-0569
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom affärsutveckling, äga och förvalta fast och löst egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Adsensio AB
Org.nr: 556891-4609
Företaget bedriver: - Organisations och Ledarskapsutveckling - Grupputveckling - Coachstöd och Mentorskap - Affärsutveckling - Förändringsledning
Agerman consulting AB
Org.nr: 556908-0525
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning, affärsutveckling och ekonomi.
Aktiebolaget Baccarat
Org.nr: 556355-6736
Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med värdepapper, bedriva konsultverksamhet främst avseende systemutveckling inom informationsteknologi samt bedriva affärsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Skåningegården
Org.nr: 556781-8413
Konsultverksamhet inom affärsutveckling och management. Konsultverksamhet inom utbildning och konceptutveckling av mat och måltider.
Anders Jonson Affärsutveckling AB
Org.nr: 556643-3826
Bolaget skall bedriva affärskonsult och ledarskapsutveckling inom IT och telecomområdet samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva massage, friskvård och försäljning av kosttillskott & friskvårdsprodukter samt bedriv ...
Anna Stinger AB
Org.nr: 556976-1603
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam, marknadsföring, varumärke, ledarskap, organisations- och affärsutveckling, handel med aktier och andra värdepapper, köp, förvaltning och uthyrning av fastigheter, försäl ...
Carisma AB
Org.nr: 556865-8511
Säljer tjänster inom verksamhetsutveckling, företagsledning, affärsutveckling, konsultation inom teknik och byggverksamhet samt ägnar sig åt författarskap och därtill förenlig verksamhet.
Carlisto AB
Org.nr: 556960-2682
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, strategi, marknadsföring, PR och kommunikation, vidare utföra uppdrag gällande grafisk formgivning, illustration och event samt därmed förenlig verksamhet.
CBLUE AB
Org.nr: 556933-8485
Bolaget skall i första hand bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, affärsutveckling, interimslösningar och närliggande områden, och i andra hand bedriva byggnation a ...
Computer Result Svenska AB
Org.nr: 556671-9562
Bolaget skall bedriva utbildning och IT-verksamhet inom affärsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Desima Airport Facilities Management AB
Org.nr: 556617-9551
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvalta fastigheter och lokaler på flygplatser och dess omedelbara närhet. Bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Marknadsföra och exploater ...
DGS Helander AB
Org.nr: 556866-5813
Konsultverksamhet inom IT, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Import och försäljning av hemelektronik och presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Dick Liljendahl Butik och Fastighetsservice HB
Org.nr: 969728-2466
Butik och affärsutveckling, utbildning inom detaljhandel. Bygg och fastighetsservice.
Edla Trade & Consulting AB
Org.nr: 556806-8422
Aktiebolaget ska bedriva säljbolags- och agenturrörelse med livsmedel, kemisk-tekniska produkter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva personalrekrytering och idka konsultverksamhet inom affärsutveckli ...
Ehn & Partners AB
Org.nr: 556982-0276
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva organisationsutveckling och affärsutveckling med inriktning på finans och försäkring, arrangera jakt och bedriva konsult- och turismverksamhet med inriktning på jakt och n ...
Ejbe Innovation AB
Org.nr: 556734-8387
Bolaget ska bedriva produktutveckling, konsultverksamhet inom IT och affärsutveckling, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Emerging Sense, Affärsutveckling AB
Org.nr: 556590-6855
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling baserat på innovativt användande av nya elektroniska media, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast oc ...