Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Lund

AB Bäckmans Verkstäder
Org.nr: 556988-9297
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, IT-utveckling samt konsulttjänster inom affärsutvecklings-, IT och miljöområdet och därmed förenlig verksamhet.
Affärsnätverket LANDSLAGET i Sverige Ekonomisk förening
Org.nr: 769608-4057
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samverka i ett affärsnät med marknadsföring, uppdragsförmedling och försäljning. Genom föreningen kan medlemmarna uppträda genom gemensamt nam ...
Alnick Media AB
Org.nr: 556849-8710
Bolaget ska bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom affärsutveckling samt webbaserade handelsplatser. Bolaget ska även bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Alva group AB
Org.nr: 556983-6843
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet gällande affärsutveckling, marknadsundersökningar, strategi-, och produktutveckling, försäljning, projektledning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Amanda Cremon AB
Org.nr: 556973-0087
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Avena Partners AB
Org.nr: 556903-2286
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning och utbildning inom området affärsutveckling, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
BIK Information AB
Org.nr: 556529-7883
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling och rådgivning i anslutning därtill samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bobby Forshell Organisational Coaching AB
Org.nr: 556913-5931
Bolaget ska bedriva organisationscoachning, affärsutveckling och strategisk affärsrådgivning samt även utbildningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
BOLO Partner Invest AB
Org.nr: 556955-4396
Bolaget skall placera och förvalta kapital, arbeta med affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
By Inclusion AB
Org.nr: 559029-7288
Konsultverksamhet inom management, affärsutveckling, företagsledning och innovation.
CAHA AB
Org.nr: 556884-7502
Bolaget skall jobba med affärs- och företagsutveckling, investeringar, affärs- och företagsförmedling samt att köpa respektive sälja bolag och eller fastigheter. Bolaget skall vidare vara verksamt inom konsultbranschen g ...
Cleverex Investment Group AB
Org.nr: 556978-4043
Aktiebolaget skall bedriva försäljning- och konsultverksamhet på följande områden: marknadsföring, telekom och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget har även för avsikt att bedriva verksamhet på o ...
Colloidal Resource AB
Org.nr: 556683-3280
Aktiebolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta aktier i dotterbolag och andra bolag inom life science sektorn samt bedriva affärsutveckling och utföra koncern- och administrativa tjänster samt bedriva annan därm ...
Conlega Handelsbolag
Org.nr: 969683-9415
Affärsutveckling för industriella kunder inom bioteknik och närliggande områden.
CORRELATOR AFFÄRSUTVECKLING HB
Org.nr: 916604-1567
Konsultativ verksamhet inom områdena arbetspsykologi, - personalutveckling och administrativ analys. Översättning, språkgranskning (engelska) och översättning (svenska-engelska, tyska - engelska ). konstnärlig verksamhet ...
CULTIVA HB
Org.nr: 969683-4523
Konsultverksamhet med avseende på organisationsutveckling, affärsutveckling samt produkt och serviceutveckling. Design och produktion av utvecklings- och testprototyper för hantverk och industri. Industridesign.
Dahlin Business Partner AB
Org.nr: 556855-2797
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljnings- strategi, marknadsföring, organisation ledarskap och affärsutveckling. Bolaget kommer att jobba med handel av dagligvaror. Vidare ska bolaget arbete med HR-relater ...
Disruptive Improvements AB
Org.nr: 556980-9147
Företaget ska bedriva verksamhet inom områdena facilitering, workshopledning, projektledning, strategi-, verksamhets- och affärsutveckling samt utbildning och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
EdgeBlocks Group AB
Org.nr: 556666-6672
Bolaget skall bedriva rådgivning inom affärsutveckling, investeringar i utvecklingsbolag, ägande och förvaltning av värdepapper, företagstjänster inom ekonomi och administration , grossist- och detaljhandel inom hemelekt ...
Elzouki Invest AB
Org.nr: 556734-0103
Bolagets verksamhet är att bedriva produktutveckling, projekt- ledning, försäljning, affärsutveckling och konsultning samt investera i aktier och andelar i företag. Vidare skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning, han ...