Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Kalmar

Affärsutveckling Thomas Carlsson & Co AB
Org.nr: 556718-0913
Bolaget ska bedriva konsultationer avseende affärsutveckling, ekonomistyrning, kompetensutveckling och marknadsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AICE AB
Org.nr: 556824-6630
Bolaget ska bedriva projektledning, konsultverksamhet inom ut- bildning, affärsutveckling, förmedling av handel med främst kontorsmaskiner samt jord- och skogsbruksmaskiner, förvaltning av fast och lös egendom samt annan ...
AKL Invest i Kalmar AB
Org.nr: 556705-3052
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom affärsutveckling och affärsrådgivning, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Friberg Konsult AB
Org.nr: 556275-9745
Bolaget skall bedriva trading-, konsult- och utvecklings- verksamhet inom företagssektorn företrädesvis gentemot tillverkningsindustrin, erbjuda tjänster inom personal- och marknadsfrågor, affärsutveckling av idéer, proj ...
Axenta Affärsutveckling AB
Org.nr: 556557-1238
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom affärs- och företagsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
BBE Konsult AB
Org.nr: 556486-0053
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, administrativ utveckling samt organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Bikila AB
Org.nr: 556923-3470
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster inom ekonomi, bokföring, företagsledning, affärsutveckling, styrelsearbete och närliggande tjänster. Bolaget skall även bedriva handel med och förvaltning av värdepapp ...
BoService Sydost AB
Org.nr: 556448-7378
Bolaget skall förmedla koncept, tjänster och produkter inom media, affärsutveckling, telemarketing och redovisning till företag i tjänstesektorn samt uthyrning, tillsyn, byggservice, fastighetsskötsel och städning till p ...
Creare Consulting AB
Org.nr: 556827-7148
Konsulttjänster inom kommunikation och marknadsföring. Strategiarbete och affärsutveckling. Vi erbjuder tjänster som inom kulturmarknadsföring, reklam och att vara en extern marknadsavdelning för företag.
DaCapo Competence AB
Org.nr: 556516-8415
Bolagets verksamhet skall vara konsult- och utbildningsverksamhet inom affärsutveckling för privat och offentlig verksamhet samt därmed förenlig verksamhet samt dessutom idka verksamhet inom försäljning av tillagad mat i ...
Ekonomiska föreningen Kalmar Coworking Space
Org.nr: 769630-8019
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att erbjuda en kreativ mötesplats där kostnader för densamma delas av medlemmarna - att stimulera medlemmarnas utveckling som entreprenöre ...
Entrén till Öland AB
Org.nr: 556836-1991
Bolaget skall bedriva handel med resor, evenemang, upplevelser, biljetter och varor. Vidare på uppdrag utföra stug-, boende-, rese- och evenemangsbokning samt verksamhet som gangnar turismen. Vidare kommer konsulttjänste ...
Gemini BBe Konsult HB
Org.nr: 969602-1741
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, adminsitrativ- och organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Guldfemman AB
Org.nr: 556839-4547
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, projektledning och affärsutveckling. Produktion och drift av diverse digitala medier, annonsförsäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
Holger Tillhanda AB
Org.nr: 556883-8592
Aktiebolaget ska bedriva artistisk verksamhet, personaluthyrning, producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknads ...
Innovatus AB
Org.nr: 556392-8257
Bolaget skall bedriva konsultation avseende affärsutveckling, omvärldsanalys, beställarkompetens samt säkerhetsrelaterade tjänster, försäljning av verktyg för ovannämnda tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Ipromidea Management & Consulting AB
Org.nr: 556957-7017
Projektledning och ledningsstöd för affärsutveckling och verksamhetsutveckling från idé till ständiga förbättringar. Vidare skall bolaget bedriva konsulttjänster inom företags- och näringslivsutveckling, äga och förvalta ...
J & G Malmström AB
Org.nr: 556707-2474
Företagskonsultverksamhet, affärsutveckling och utbildning. Arrangemang av affärsmötesplatser.
Kalmar Grand Velo Affärsutveckling AB
Org.nr: 559002-4591
Bolaget ska bedriva verksamhet genom arrangemang samt drift av cykellopp och cykeltävlingar, affärsutveckling inom cykelsport samt därmed förenlig verksamhet.
Kbay Management AB
Org.nr: 559009-6441
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och affärsutveckling inom e-handel och därmed förenlig verksamhet.