Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Järfälla

A1 Exclusive AB
Org.nr: 559026-0070
Bolaget ska bedriva evenemang, marknadsföringstjänster, försäljning av tjänster och produkter i denna form är koncept- försäljning såsom reklam, idéförsäljning, affärsutveckling. Katalogförsäljning, postorder samt e-hand ...
Advera AB
Org.nr: 556647-0356
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, organisation, ledning och utbildning samt viss agentur och försäljningsverksamhet av industri- och konsumentrelaterade varor såsom datatillb ...
Allians Revision & Redovisning AB
Org.nr: 556513-8962
Bolaget skall utföra revisionsinsatser i svenska och utländska juridiska personer, bedriva revisning och affärsrådgivning samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och affärsutveckling, främst med inriktning mot redov ...
Andefo AB
Org.nr: 556476-4099
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena affärsstöd och affärsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också förvalta fast och lös egendom.
AR&W Management AB
Org.nr: 556814-6822
Konsulttjänster för anpassning, förnyelse och utveckling av företag omfattande (men ej begränsat till) analyser, omstrukturering, strategier och affärsplaner, affärsutveckling, förvärv och avyttringar, controlling samt o ...
Avator AB
Org.nr: 556940-0491
Konsultverksamhet direkt eller indirekt inom IT, affärsutveckling och management samt försäljning och konsultation inom hälsa och näring samt därmed förenliga verksamheter.
AVN & Partners AB
Org.nr: 556899-1946
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, investering och rådgivning.
Baltic Bridge Byggledning AB
Org.nr: 556519-3629
Bolaget skall ha till ändamål att på entreprenad utföra projektledning, projektering, inköp, produktion samt underhåll av bygg- och fastighetsprojekt. Bolaget skall även i egen regi genomföra affärsutveckling och förvalt ...
BOKAB Konsult AB
Org.nr: 556273-2155
Bolaget skall bedriva köp, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper. Bolaget skall dessutom bedriva konsultationsverksamhet inom affärsutveckling, samt bedriva finansieringsverksamhe ...
CCR Business AB
Org.nr: 556421-0663
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom området affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ej bedriva sådan verks ...
CH Resources AB
Org.nr: 556916-3867
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, ekonomistyrning, redovisning och skattefrågor.
CM Lundin Företagsutveckling AB
Org.nr: 556838-2658
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom: företagsutveckling, affärsutveckling, organisationsutveckling, strategisk affärsplanering, lönsamhetsutveckling, etablering av företag, handel med och förvaltning av värdepap ...
Codium AB
Org.nr: 556833-1374
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och driva försäljning inom elektronik, mekanik, mjukvara samt konsultverksamhet och annan förenlig verksamhet inom dessa områden samt konsultverksamhet avseend ...
DAST Management Consulting AB
Org.nr: 556978-3052
Executive coaching, ledarskaps och affärsutveckling.
Devfokus AB
Org.nr: 556846-0017
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildningstjänster inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även äga och förvalta såväl värdepapper som f ...
DIELCON AB
Org.nr: 556438-8717
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- och affärsutveckling, bedriva internationell handel med skrivare, terminaler och övriga tillbehör för betalningstjänster för bank- och finansbranschen samt bedriva k ...
Edvinsson & Partner AB
Org.nr: 556536-5391
Bolaget skall bedriva uppdrags- och konsultverksamhet, ut- bildningsverksamhet inom områdena finans och ekonomi, organisations- och affärsutveckling samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget skall även bedriva förva ...
Eneo AB
Org.nr: 556714-2533
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomisk och finansiell rådgivning, affärsutveckling, styrelsearbete och företagsledning samt därmed föerenlig verksamhet.
Engelution AB
Org.nr: 556950-8285
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet och utveckling inom områdena verksamhetsutveckling, affärsutveckling, produktutveckling, IT- utveckling, projektledning, multimediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet. ...
eQuipIT Sverige AB
Org.nr: 556838-2120
Företaget ska bedriva import och försäljning av hemelektronik och därtill närliggande produkter, tillika konsultation rörande affärsutveckling, tillika webdesign.