Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Helsingborg

A.I.L. Sweden AB
Org.nr: 556667-8016
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling inom medicinteknik, telecom, multimedia, handel med begagnade båtar, handel med HiFi utrustning, handel med resor, handel med hus, handel med böc ...
A.J. Angel AB
Org.nr: 556320-3891
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom textilbranschen, handel med värdepapper och fastigheter, konsultationer inom marknadsföring och affärsutveckling, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Endoxa
Org.nr: 556708-4404
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult- och utbildnings- tjänster inom affärsutveckling och marknadsföring, samt därtill hörande Internettjänster och därmed förenlig verksamhet.
AB Pemali
Org.nr: 556944-6031
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, försäljning, administration och logistik, samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget 7thSign
Org.nr: 556741-5608
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva affärsutveckling inom marknadsföring, försäljning, säljteknik och ledarskap samt bedriva rekrytering, coachning och mentorskap samt verka som frilansskribent och därmed fö ...
Alert Senior i Västerås AB
Org.nr: 556961-5973
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning och rekrytering av personal samt försäljning och affärsutveckling inom tjänstesektorn samt övrig därmed förenlig verksamhet.
Andeli AB
Org.nr: 556331-6198
Bolaget skall bedriva konsultationer inom affärsutveckling, handel med aktier, värdepapper och annan därmed likartad lös egendom, köp och försäljning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Anewment AB
Org.nr: 556726-2828
Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva hol dingverksamhet samt att äga och förvalta fast och lös egendom och a ...
Aquaview AB
Org.nr: 559022-9638
Konsultverksamhet marknadsföring och affärsutveckling. Bolaget skall även bedriva handel med aktier, fastigheter samt därmed annan förenlig verksamhet.
Arilog AB
Org.nr: 556516-2814
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations-, personal- samt affärsutveckling, äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva handel och konsultation inom området IT-datasystem samt därmed förenlig v ...
Astor Consulting AB
Org.nr: 556903-2211
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området interim management avseende affärsutveckling och metallhandel, bedriva agenturverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Axadana HB
Org.nr: 969684-1833
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rådgivning och utbildning för digitalproduktion, reklam, sälj och marknadsföring, säljuppdrag, kundrelationsutveckling, service, information- och kommunikationsteknologi, mana ...
Belami AB
Org.nr: 556399-0422
Aktiebolaget ska bedriva detaljhandel med kläder, konsultverksamhet främst inom affärsutveckling och företagsledning samt avel med hästar och därmed förenlig verksamhet.
Boxon Development AB
Org.nr: 556399-6254
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med värdepapper och affärsutveckling inom emballage, bulkförpackningar och förnödenheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Business Consulting and Design Sweden AB
Org.nr: 556982-0128
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledningssystem och affärsutveckling samt försäljning av designprodukter som förenklar vardagen för företag och privatpersoner så som hjälpmedel inom arbetsmiljö och därmed för ...
Crescentia AB
Org.nr: 556943-8939
Bolaget erbjuder affärsutveckling inom strategisk planering, internationell försäljning och marknadsföring. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik och medicinsk IT.
Cresensus AB
Org.nr: 556823-7191
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företagsledning, organisationsutveckling, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Exezell AB
Org.nr: 556964-7950
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledning, organisation, affärsutveckling, marknadsföring och teknisk industriell produktutveckling och äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenli ...
Fade Hook & Draw AB
Org.nr: 556682-8934
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring, förvalta fast egendom och värdepapper ävensom bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FailSafe AB
Org.nr: 556949-8909
Aktiebolaget ska bedriva affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.