Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Enköping

Carlsson & Kling Affärsutveckling HB
Org.nr: 969691-7831
Konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling och ledarskap.
ERNU AB
Org.nr: 556916-9211
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, projektledning och affärsutveckling inom informationsteknologi samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Event City Sweden AB
Org.nr: 556743-2371
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med värdepapper och fast egendom (fastigheter), marknadsföring av - och affärsutveckling av samt bedrivande av konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med ...
Event City Sweden Holding AB
Org.nr: 556833-1176
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med värdepapper och fast egendom(fastigheter), marknadsföring av- och affärsutveckling av samt bedrivande av konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med lö ...
Event City Sweden KB
Org.nr: 916513-5279
Bolaget ska bedriva handel, äga och förvalta värdepapper och fast egendom (fastigheter), marknadsföring av - och affärsutveckling av samt bedriva konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med lös egen ...
Forsling Affärsutveckling AB
Org.nr: 556566-4421
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom detaljhandelområdet inom köpcentrum främst i branscher: livsmedel, parfymeri, konfektion, järn & färg, ur & optik, husgeråd, hemtextil, idka travrörelse, äga och förvalta värd ...
Gwin AB
Org.nr: 556145-7465
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och förmedling av legoprodukter inom metallindustri, konsultationer inom produktionsteknik, företagsledning och affärsutveckling, jordbruksdrift, uthyrning av maskiner för jordbru ...
Hamnmagasinen Enköping AB
Org.nr: 556935-8624
Aktiebolaget ska driva restaurangverksamhet, fastighetsförvaltning, uppstartsbolag samt affärsutveckling.
Keep Calm Web AB
Org.nr: 559003-8252
Bolaget ska erbjuda helhetslösningar inom webbproduktion, sökmotoroptimering, affärsutveckling, utbildnings- och konsulttjänster i anslutning därtill, eventarrangemang samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
KFP Consulting AB
Org.nr: 556942-4749
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende konsult-, management-, projektledningstjänster och affärsutveckling inom energiteknik, miljöteknik, styr och regler, installation av styr-, regler och övervakningsutrustning, för ...
LeJan AB
Org.nr: 556849-3109
Bolaget ska bedriva konsult- och stödjande verksamhet inom inköp och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Mr Fredrik AB
Org.nr: 556755-0792
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling och marknadsföring, förlagsverksamhet för digitala medier, trycksaks-, bok-, TV- och informationsproduktion, undersökningsverksamhet ( ...
Mr Fredrik International AB
Org.nr: 556887-1973
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling och marknadsföring, förlagsverksamhet för digitala medier, trycksaks-, bok-, TV-, och informations- produktion, undersökningsverksamhe ...
Nova Webbyrå I Enköping KB
Org.nr: 969758-2931
Företaget erbjuder helhetslösningar inom webbproduktion, sökmotoroptimering, affärsutveckling och därtill tillhörande utbildnings- och konsulttjänster.
Oscar Borgström AB
Org.nr: 556912-0073
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling och marknadsföring, förlagsverksamhet för digitala medier, trycksaks-, bok-, TV- och informations- teknik, undersökningverksamhet (mar ...
Post Praefectus Cohortis AB
Org.nr: 556666-8777
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, varutransporter, konsulttjänster inom affärsutveckling och IT-utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Ryggraden Affärsutveckling RA AB
Org.nr: 556404-2637
Bolaget skall bedriva handel med fast och lös egendom med inriktning på fastigheter, data, bilar, idrottsartiklar, möbler och antikviteter. Möbelrenovering och möbelsnickeri. Handel med värdepapper och fastighetsförvaltn ...
Saint Affärsutveckling och Förvaltning AB
Org.nr: 556661-6271
Bolaget ska bedriva företagsförvaltning, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Strömblad Management AB
Org.nr: 556239-3933
Föremålet för bolagets verksamhet är 1. Konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling och marknadsföring, 2. Förlagsverksamhet för digitala medier, 3. Trycksaks-, bok-, TV- och informationsproduktion, 4. Undersöknings ...
Svenska Idérum AB
Org.nr: 556684-1846
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom teknik, data, sälj, marknadsföring, ekonomi, verksamhets- och affärsutveckling. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom fastighetsförvaltning samt ny- om- och tillbyggnad a ...