Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsjuridik i Uppsala

Aurum Juridik AB
Org.nr: 556408-7103
Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av juridisk verksamhet med särskild inriktning mot affärsjuridik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Consilio Iure Consulting AB
Org.nr: 556839-0362
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsjuridik och därmed förenlig verksamhet.
Juristernas Affärsjuridiska Byrå i Uppsala KB
Org.nr: 916673-2751
Allmän juridisk verksamhet med särskild inriktning på affärsjuridik och därmed förenlig verksamhet.
KBet R.A. Karlsson Revisionsbyrå
Org.nr: 969642-5611
Bolaget skall bedriva revisionsbyråverksamhet, konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt idka annan därmed förenlig verksamhet.