Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KBet R.A. Karlsson Revisionsbyrå

"Bolaget skall bedriva revisionsbyråverksamhet, konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsjuridik - Ekonomi
Org.nr: 969642-5611
Företagsform: Kommanditbolag