Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Lund

Advokat Abrahamsson i Skåne AB
Org.nr: 556974-9020
Advokatverksamhet.
Advokat Anna Borglin Bogren AB
Org.nr: 556978-0421
Bolaget skall uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Advokat Anna Rydén AB
Org.nr: 556502-9377
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet
Advokat Carl-Olof Lindberg AB
Org.nr: 556362-3940
Bolaget skall driva advokatverksamhet.
Advokat Göran Hellberg AB
Org.nr: 556544-3438
Bolaget skall driva advokatverksamhet. Endast advokat får direkt eller genom bolag, som driver advokatverksamhet, inneha aktier i bolaget, eller vara bolagsman i detta. Endast advokat får vara styrelseledamot, styrelsesu ...
Advokat Jonas Eilert AB
Org.nr: 556441-3945
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokat Jörgen Rexö AB
Org.nr: 556865-7018
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokat Nils Gårder AB
Org.nr: 556888-9496
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokat Per Malmberg AB
Org.nr: 556796-2443
Bolaget ska uteslutande driva advokatverksamhet.
Advokat Per Schånberg AB
Org.nr: 556543-2985
Bolaget skall uteslutande driva advokatverksamhet.
Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Org.nr: 556793-0572
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokat Ulrika Bengtsson AB
Org.nr: 556893-7618
Aktiebolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokat Ylva Brämberg AB
Org.nr: 556650-6019
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokat Ylva Segner AB
Org.nr: 556893-8889
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokatbolaget Molander Björkdal HB
Org.nr: 969651-0115
Serviceverksamhet för advokatbyrå, viss advokatverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist AB
Org.nr: 556992-7840
Föremålet för bolagets verksamhet är att uteslutande driva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Katarina Colliander AB
Org.nr: 556854-6922
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva advokatverskamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Advokatbyrån Lisa Olsson AB
Org.nr: 556876-6710
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet
Advokatbyrån Lundia AB
Org.nr: 556949-4536
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Lundia Mats Håkansson AB
Org.nr: 556468-1798
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av advokatverksamhet.