Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Karlstad

Advokat Anders Runebjer AB
Org.nr: 556693-2504
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokat Carl-Gustaf Elwe AB
Org.nr: 556669-6752
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advokat HP Lindström AB
Org.nr: 556668-8007
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokat Lena Kvillerud AB
Org.nr: 556699-5360
Bolaget ska uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Advokat Mari Kilman AB
Org.nr: 556895-4415
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokat Pehr Nordgren AB
Org.nr: 556625-6029
Aktiebolaget ska uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Access AB
Org.nr: 556453-1316
Bolaget skall under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Martin Högström AB
Org.nr: 556638-5810
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Moreau, Olsson & Högberg AB
Org.nr: 556789-1626
Bolaget ska uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Per Eriksson AB
Org.nr: 556672-8431
Bolaget skall uteslutande bedria advokatverksamhet.
Advokaterna i Karlstad KB
Org.nr: 969743-8787
Advokatverksamhet.
Advokaterna Karlsonius & Wennerholm HB
Org.nr: 969773-9820
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Allians H Nilsson AB
Org.nr: 556525-3035
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Anders Welander AB
Org.nr: 556687-0613
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Bergenlind i Karlstad AB
Org.nr: 556693-0177
Bolaget skall, under förutsättning av medgivande från Sveriges Advokatsamfunds styrelse, bedriva advokatverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Advokatfirman DAHL AB
Org.nr: 559000-2779
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Advokatfirman Jan Sandin AB
Org.nr: 556315-0183
Bolaget skall under förutsättning av medgivande från Sveriges Advokatsamfund uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Jemtelius AB
Org.nr: 556640-1096
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Kerstin Samuelsson AB
Org.nr: 556356-7873
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Lars Magnusson AB
Org.nr: 556266-2451
Bolaget skall uteslutande under förutsättning av medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.