Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Lidingö

AHLQVIST DATA OCH KERAMIK HB
Org.nr: 916642-4235
KONSULTVERKSAMHET INOM DATA- OCH ADMINISTRATION. TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV KERAMIK.
Aktiebolaget Selfinans
Org.nr: 556420-7404
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper såsom aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, optioner och andra värdehandlingar, att idka finansieringsrörelse a ...
Amecs AB
Org.nr: 556901-5992
Konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, administration och IT. Finansiella placeringar.
AMECS HB
Org.nr: 916641-9151
KONSULTVERKSAMHET INOM BOKFÖRING, REDOVISNING OCH ADMINISTRATION
ANALYTICA EKONOMIKONSULT HB
Org.nr: 916634-5331
KONSULTVERKSAMHET INOM EKONOMI, UTBILDNING OCH ADMINISTRATION, SAMT INVESTERINGSVERKSAMHET AVSEENDE VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETER
Anpassat Sverige AB
Org.nr: 556518-7134
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration sant tillhandahålla dataprogram ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ATB Konsult AB
Org.nr: 556606-3060
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet riktad till i huvudsak tjänste-, finans- och handelsföretag avseende rationalisering och effektivisering av organisation och administration, verksamhetsuppföljning och -styrning, s ...
B2 MusikHälsa AB
Org.nr: 556862-6880
Bolaget ska bedriva verksamhet inom hälsa med fokus på förebyggande verksamhet, musik och administration dvs friskvårdsbehandlingar, hälsotester och orkesterarrangemang, dansbandsmusik, administrativ konsultverksamhet sa ...
Best Legal Sverige AB
Org.nr: 556217-2402
Bolaget skall bedriva juridisk konsultverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt även bedriva därmed förenlig verksamhet.
BIEL Consulting AB
Org.nr: 556873-9006
Konsultverksamhet inom informationsteknologi, administration, rekrytering, management, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.
Brüthjelm Explorer AB
Org.nr: 556824-9642
Marknadsföring, administration och support av upphandlingssystem.
Byggtillit och Event TP i Stockholm AB
Org.nr: 556489-2627
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med marknadsföring, mässor, utställningar, organisation, administration och redovisning, bedriva travverksamhet, uppfödning och handel med hästar samt entreprenadverksamhet inom bygg ...
Canossa AB
Org.nr: 556525-7275
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, driva kursgårds- verksamhet innefattande restaurant och uthyrningsverksamhet, äga och förvalta aktier, driva konsultrörelse inom administration samt att driva därmed förenlig v ...
Cecilia Kusoffsky AB
Org.nr: 556584-9071
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsultativa tjänster inom administration och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet samt även bedriva publicistisk verksamhet, produktion av text och bild, konstnärlig verk ...
CFO Consultants AB
Org.nr: 556462-4970
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och ledningsfunktion samt klientbokföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CFOFORYOU AB
Org.nr: 556885-1405
Företaget bedriver konsultverksamhet inom ekonomi, administration och företagsledning samt inom ägande, förvaltning och förädling av fastigheter och därtill angränsande verksamheter.
Chrismo Consulting AB
Org.nr: 559033-5062
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, administration, HR, affärsutveckling, affärssystem, ekonomisk rådgivning, organisation och management samt därmed förenlig verksamhet.
Christian Forsman & Co AB
Org.nr: 556255-8923
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av kemisk tekniska produkter, konsultverksamhet inom administration, förvaltning av fastigheter och värdepapper, bevakning och statistikinsamling avseende TV-reklam jämte därmed ...
Conmiga AB
Org.nr: 556713-6865
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet hos såväl näringsliv som offentlig förvaltning med betoning på verksamhetsutveckling, projektledning och administration. Handel med värdepapper samt förvalta fast och lös egendom, ...
Crea Nord Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556451-2001
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, idka byggverksamhet, idka handel med värdepapper, bilar, båtar och datorer, bedriva utveckling och försäljning av dataprogramvara, bedriva konsulterande verksamhet inom område ...