Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Götesjö Djur & Jord HB

"Mjölk & djurproduktion, växtodling för avsalu & till eget foder. Maskinstations verksamhet i liten skala. Skogsskötsel."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk
Org.nr: 969739-4089
Företagsform: Handelsbolag