Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sofia och Per Lagerblad HB

"Förpackningsmaskiner för inplastning av produkter och resning av kartonger. Konsulting angående tryckning av förpackningsmaterial."
Finns i branscher på Wedoo: Inplastning - Konsult
Org.nr: 969729-3521
Företagsform: Handelsbolag