Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arctida HB

"Försäljning av smycken och detaljer för smyckestillverkning. Försäljning av ädelstenar och halvädelstenar. Import och export inom verksamhetsområdet. Försäljning av HR-tjänster inom arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsområdet. Mediaproduktion, digitala bilder, foto och därmed förenlig verk samhet. Webbproduktion, webbutveckling och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Guldsmedsaffärer - Konsult - Smycken - Ädelstenar
Org.nr: 969727-7938
Företagsform: Handelsbolag