Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ULC Plåt/Ventilation Kommanditbolag

"Utföra entreprenader inom ventilation, bygg och maskinbranschen, äga och förvalta lös och fast egendom jämte handel med 'aktierandelar och andra värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Ventilation
Org.nr: 969695-3380
Företagsform: KOMMANDITBOLAG