Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HBet Kvalitetsprojektörerna Akhter & Undhammar

"Konsult och projektverksamhet inom kvalitetsutveckling, marknadsföring, undersökning, organisationsförändring, fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Kvalitetssäkring av textilprodukter."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 969627-7061
Företagsform: Handelsbolag