Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Harms-Ringdahl Consulting HB

"Konsultverksamhet inom områdena hälsa, rehabilitering och friskvård. Förvaltning av eget kapital."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Konsult - Rehabilitering
Org.nr: 969617-7568
Företagsform: Handelsbolag