Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HBET ORTOMEDOTO

"Läkarpraktik med konsultationer. Tillhandahållande ortoser, gånghjälpmedel, skor och liknande. Undervisning (speciellt medicinska frågor). Intygsskrivande - medicinska. Värdepappershandel. Delägande'ägare av andra affärsverksamheter såsom vinhandel, skohan del m.m. Skivproduktion, musikproduktion, design och utveckling av accessoarer."
Finns i branscher på Wedoo: Accessoarer - Ortoser - Skor - Undervisning
Org.nr: 916605-1582
Företagsform: Handelsbolag