Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nilslunds Konsultbyrå HB

"Konsultverksamhet inom områdena redovisning, bokslut, skatter och data med inriktning på IT strategier. Försäljning av telefoniabonnemang och internetbaserad försäljning. Vidare skall bolaget bedriva byggverksamhet mot privatpersoner och företag som underent reprenör och som egen totalentreprenör. Avel, träning, utbildning samt försäljning av hästar."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Data - Hästar - Redovisning - Snickare - Totalentreprenör - Träning
Org.nr: 916410-3260
Företagsform: Handelsbolag