Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Totalentreprenör i Julita

Nilslunds Konsultbyrå HB
Org.nr: 916410-3260
Konsultverksamhet inom områdena redovisning, bokslut, skatter och data med inriktning på IT strategier. Försäljning av telefoniabonnemang och internetbaserad försäljning. Vidare skall bolaget bedriva byggverksamhet mot p ...