Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EF Byggstund Daglig Verksamhet, en del av Brokamp Gruppen

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daglig verksamhet med tillhörande biverksamheter i Lunds kommun. Föreningens verksamhet kommer att drivas inom ramarna för rådande LSS och LOV lagstiftning i samarbete med Lunds kommun och andra privata företag inom vård och omsorg."
Finns i branscher på Wedoo: Daglig verksamhet
Org.nr: 769630-1949
Företagsform: Ekonomisk förening