Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Lund

EF Byggstund Daglig Verksamhet, en del av Brokamp Gruppen
Org.nr: 769630-1949
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daglig verksamhet med tillhörande biverksamheter i Lunds kommun. Föreningens verksamhet kommer att drivas inom ramarna för rådande ...
Höje Hund och Park AB
Org.nr: 556813-5619
Bolaget ska driva daglig verksamhet enligt LSS. Hunddagis, försäljning av hund-, häst-, och kottartiklar. Hundvård. Utbildning inom häst och hund. Uthyrning av lokal.