Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Adsensus Investment Society ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - bedriva handel med värdepapper med syfte att långsiktigt öka värdet av medlemmarnas ägande i föreningen. - generera årlig avkastning på medlemmarnas investerade kapital. - erbjuda utbildningstillfällen, bistå med finansiell rådgivning och i övrigt fungera som en kunskapsbas inom värdepappershandel och angränsande områden. - samt producera och tillhandahålla finansiella analyser och annan relevant information."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Rådgivning
Org.nr: 769629-9697
Företagsform: Ekonomisk förening