Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dugatorp, Skår, Bykärrs vatten och avlopp, EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utreda, projektera och bygga samt underhålla gemensam avlopps-, vatten- och fiberlösning. Den tekniska, ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen ska eftersträvas."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp
Org.nr: 769628-1125
Företagsform: Ekonomisk förening