Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stadsnära Lantgård Lidköping Ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet inom området stadsnära odling och djurskötsel samt försäljning från egen produktion. Genom att erbjuda rehabilitering och praktikplatser inom den grö na näringen bidrar föreningen till människors återgång till arbetsmarknaden och ger möjligheter till egen försörjning. Inom ramen för detta ändamål kan även bedriva annan förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bibliotek - Mässarrangörer - Rehabilitering
Org.nr: 769627-6307
Företagsform: Ekonomisk förening