Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Lidköping

Avonova Holding AB
Org.nr: 556905-4124
Bolaget ska äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva hand ...
Avonova Hälsa AB
Org.nr: 556500-6821
Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva ha ...
Din Personalavdelning i Väst AB
Org.nr: 556980-7877
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning rekrytering, rehabilitering, ledarskapsutbildning, arbetsmiljö, arbetsrätt, personalfrågor, HR, coaching, kompetensutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Fysioterapi&Sportrehabkliniken Lidköping AB
Org.nr: 556954-5311
Företaget bedriver fysioterapi och rehabilitering av muskuloskeletala besvär.
Fysrehab Lidköping AB
Org.nr: 556721-4092
Bolaget ska bedriva rehabilitering, sjukgymnastik, arbetsterapi, ergonomi och friskvård samt handel med träningsutrustning och hjälpmedel för egenvård och träning. Vidare skall verksamheten vara att bedriva handel med tr ...
RehabCentrum Lidköping AB
Org.nr: 556773-4347
Bolaget skall bedriva - sjukvårdande rehabilitering individuellt och i teamform - försäljning av träningsredskap, kroppsvårdande produkter, litteratur - handel med och förvaltning av värdepapper samt även idka med vad so ...
Rehabteamet i Väst AB
Org.nr: 556593-6399
Bolaget skall driva sjukgymnastiksbehandling och arbetsterapeutisk rehabilitering, hjälpmedelsutprovning, hembesök och därmed förenlig verksamhet.
Stadsnära Lantgård Lidköping Ek. för.
Org.nr: 769627-6307
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet inom området stadsnära odling och djurskötsel samt försäljning från egen produktion. Genom att erbjuda rehabilit ...