Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Önums VA EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga en gemensam vatten och avloppsledning."
Finns i branscher på Wedoo: Reningsverk
Org.nr: 769626-8015
Företagsform: Ekonomisk förening