Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bostadsrättsföreningen Västra Torp 199

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska använ das som komplement till lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare."
Finns i branscher på Wedoo: Grund
Org.nr: 769624-1855
Företagsform: Bostadsrättsförening