Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Karriär-Kraft God man med Hjärtat EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda utbildning, rådgivning och rekrytering av gode män, förvaltare samt gode män för ensamkommande flyktingbarn. Föreningen ska arbeta med metoder, värdegrund och policys som ligger i linje med Karriär-Kraft Kompassen."
Finns i branscher på Wedoo: Gode män - Rådgivning
Org.nr: 769623-6483
Företagsform: Ekonomisk förening