Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gode män i Göteborg

Karriär-Kraft God man med Hjärtat EF
Org.nr: 769623-6483
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda utbildning, rådgivning och rekrytering av gode män, förvaltare samt gode män för ensamkommande flyktingbarn. Föreningen ska arbet ...