Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ek. för. Svenska Kockars Nätverk

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa ett nätverk, samverkan och påverkan för svenska kockar i världen för att åstadkomma: - bra sjuk- och skadeförsäkring till lägre försäkringspremie - bra kompetensutveckling genom kurser, erfarenhetsutbyte och studier till låg kostnad - bra information, rådgivning och introduktion till ny arbets- plats, ny bostad samt nytt lokalt socialt kontaktnät. - Stöd till medlemmar för akut ekonomisk hjälp."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Kurser - Rådgivning
Org.nr: 769606-4679
Företagsform: Ekonomisk förening