Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Äppelängen ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall verka för en kreativ, kvalitativ och stimulerande barnomsorg för barn i Vaxholms kommun. Föreningen skall följa de regler och riktlinjer samt krav som ställs av skolverket, kommunen och andra myndigheter. För den dagliga pedagogiska verksamheten svarar medlemmarna, vilka arbetar i föreningen, samt av föreningen anställd personal, som i anställningsvillkoren och tjänstebeskrivningen ges uppdrag att tillsammans med medlemmarna ansvara för verksamheten. Medlemmarna har det yttersta ansvaret och fungerar som föreståndare."
Finns i branscher på Wedoo: Barnomsorg
Org.nr: 769603-1314
Företagsform: Ekonomisk förening