Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Vaxholm

Montessoriskolan i Vaxholm ek. för.
Org.nr: 769605-2492
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva undervisning och barnomsorg enligt Montessori-pedagogiken inom förskola, skola och fritidsverksamhet åt barn till föreningens med ...
Äppelängen ek. för.
Org.nr: 769603-1314
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall verka för en kreativ, kvalitativ och stimulerande barnomsorg för barn i Vaxholms kommun. Föreningen skall följa de regler och rik ...