Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Falköpings Folkets Park ekonomiska förening

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utan enskilt vinstintresse bedriva folkparksverksamhet i Falköpings kommun. Föreningen skall erbjuda mötes- plats för föreningens medlemmar, andra föreningar och allmänhe ten. Föreningen skall verka för utveckling och hög kvalitet inom nöjes-, fritids- och kulturlivet."
Finns i branscher på Wedoo: Religiösa samfund
Org.nr: 767800-0188
Företagsform: Ekonomisk förening