Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Falköping

Falköpings Folkets Park ekonomiska förening
Org.nr: 767800-0188
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utan enskilt vinstintresse bedriva folkparksverksamhet i Falköpings kommun. Föreningen skall erbjuda mötes- plats för föreningens medlemm ...
Terra-Limno Gruppen AB
Org.nr: 556305-1886
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom natur, miljövård och vattenbruk samt handel med anknytning till detta verksamhetsområde och därmed förenlig verksamhet.