Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bostadsrättsföreningen Brage 5

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare."
Finns i branscher på Wedoo: Grund
Org.nr: 716451-0567
Företagsform: Ekonomisk förening