Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Farmartjänst Borås EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att marknadsföra och förmedla de tjänster, maskiner, redskap, verktyg och lokaler medlemmarna tillhandahålla."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Verktyg
Org.nr: 716447-7841
Företagsform: Ekonomisk förening