Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kyrkans förskola Gnistan ek för

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö som ett komp lement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer samt i gemenskap i kristen anda på evangelisk-luthersk grund."
Finns i branscher på Wedoo: Daghem - Förskola - Grund
Org.nr: 716439-4236
Företagsform: Ekonomisk förening