Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Hörby

Kyrkans förskola Gnistan ek för
Org.nr: 716439-4236
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhe ...