Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Föräldrakooperativet Kattungen EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kooperativ förskoleverksamhet i Fredhäll i Stockholms kommun, varmed förstås en verksamhet som utan enskilt vinstintresse tillgodoser medlemmarnas behov av barnomsorg. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den nationella läroplanen för förskolan, samt skollagen. Barnomsorgsverksamheten skall i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer på verksamheten."
Finns i branscher på Wedoo: Barnomsorg
Org.nr: 716421-3410
Företagsform: Ekonomisk förening