Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lindström Vision AB

"Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultation och utbildning inom uppbyggnad och förvaltning av verksamhetssystem för bl a kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom ekonomisk redovisning och it. Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling för samtliga ovannämnda områden och därmed idka förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 559034-2969
Företagsform: Aktiebolag