Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Tullinge

C M Hallberg AB
Org.nr: 556386-4957
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, datateknik och verksamhetsutveckling, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenligverksamhet
Celebrant AB
Org.nr: 556691-7398
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom områdena tillverknings-, miljö- och energiteknik samt kvalitets- och verksamhetsutveckling av dessa områden, ävensom bedriva därmed förenlig ve ...
Lennart Svedman Konsult AB
Org.nr: 556622-2492
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom managementområdet med rådgivning och verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Lindström Vision AB
Org.nr: 559034-2969
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultation och utbildning inom uppbyggnad och förvaltning av verksamhetssystem för bl a kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom ekonomisk redov ...
Resiva Consulting AB
Org.nr: 556835-3436
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom främst IT-branschen, telecom och medicinsk teknik med speciell inriktning mot verksamhetsutveckling, projektledning och kvalitetssäkring samt därmed förenlig verk ...