Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hejlskov Trädvård AB

"Aktiebolaget ska bedriva trädgårdsarbeten i allmänhet men med speciell inriktning mot aboristverksamhet såsom trädfällning, beskärning, plantering och konsultation samt utbildning, produktutveckling och konsultation inom grönyteförvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Trädfällning - Trädgårdsskötsel
Org.nr: 559023-7045
Företagsform: Aktiebolag