Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vecentus Sweden AB

"Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet, innebärande utgivning av tidskrifter, böcker, album, spel, internetpublicering av tid- skrifter. Samt ska bedriva bemanning, transport, bygg- och städverksamhet, samt därmed förelig verksamhet"
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Böcker - Datakonsult - Spel - Transport
Org.nr: 559009-2184
Företagsform: Aktiebolag