Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitsands Gård och Marinservice AB

"Aktiebolaget ska bedriva lantbruksverksamhet och djurhållning, bedriva båtförvaring, båtservice och maskinreparationer, utföra snöröjning och vägunderhåll, jaktarrangemang, eftersök av djur, bedriva fastighetsutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Båtservice - Snöröjning
Org.nr: 559008-5956
Företagsform: Aktiebolag