Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtservice i Huddinge

Vitsands Gård och Marinservice AB
Org.nr: 559008-5956
Aktiebolaget ska bedriva lantbruksverksamhet och djurhållning, bedriva båtförvaring, båtservice och maskinreparationer, utföra snöröjning och vägunderhåll, jaktarrangemang, eftersök av djur, bedriva fastighetsutveckling ...